phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน 112 พีเรียด จาก 37 โปรแกรม

Loading...

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 3 วัน หรือ 4 วัน

ทัวร์โค๊ด BHT9200375
ทัวร์ไทเปเต็มวัน กำหนดวันเดินทาง:เฉพาะวันเสาร์และ อาทิตย์เท่านั้น เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป สถานที่เที่ยวสำคัญ ทำเนียบประธานาธิบดี อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค หมู่บ้านทหารเก่าซื่อซื่อหนันชุน ปล่อยโคมสือเฟิน อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 30 เม.ย. 63
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 4,600 บ.

แพ็คเก็จเที่ยวไทเป 4 วัน Muslim FIT TAIWAN (สำหรับชาวมุสลิม เดินทาง 4 ท่านขึ้นไป)

ทัวร์โค๊ด BHT9200613
อุทยานเย๋หลิ่ว ร้านพายสับปะรด อาหารกลางวันฮาลาลสไตล์ไทย ตึกไทเป101 (ไม่รวมชมวิว) ปล่อยโคมสือเฟิน(ไม่รวมค่าโคม) ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น/แวะถ่ายภาพเจียงไคเช็ค เดินทางได้ตั้งแต่ 4 ท่านขึ้นไป
ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ร้านขนมเค้กพายสับปะรด
3 ดาว
เดินทางช่วง
1 เม.ย. - 30 เม.ย. 63
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 7,200 บ.

ทัวร์ไต้หวัน WOW TAIWAN เที่ยวไฮไลท์ไทเป 4 วัน 2 คืน BY SL ON JAN-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200567
อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น, สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์, ร้านพายสัปปะรด, ซือหลินไนท์มาร์เกต ,ไทเป, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตึกไทเป 101, ศูนย์เครื่องสำอาง, วัดหลงซันซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,111 บ.

ทัวร์ไต้หวัน BEST PRICE TAIWAN ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON JAN-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200569
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์เจียงไคเช็ค, ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน, ตึกไทเป 101, เจอร์เมเนียม, วัดหลงซานซื่อ, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
5 เม.ย. - 8 เม.ย. 63
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN FIRST STEP ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน BY SL ON NOV 19-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200581
เถาหยวน, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ช๊อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, เมืองไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อุทยานเหย่หลิ่ว, หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น, เจอร์เมเนียม, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 11,555 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดกลางคืนชื่อดัง 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191634
ทัวร์ไต้หวัน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจ 3 ตลาดดัง
ชมหมู่บ้านสายรุ้ง วัดเหวินหวู่ วัดพระถัังซัมจั๋ง
พิเศษ ชาบูหม่าล่า เสี่ยวหลงเปา ซีฟู้ด
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 12,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน COYOTE GURU TAIWAN 5 วัน 3 คืน BY SL ON JAN-JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200575
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซำจั๋ง, วัดเหวินอู่, ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, ไทเป, ร้านพายสัปปะรด, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก, ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต, ไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, สถานีสือเฟิ่น, วัดหลงซันซื่อ, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

ทัวร์ไต้หวัน LOVER TAIWAN เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง 5 วัน 3 คืน BY SL ON NOV 19 - JUN 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200584
เถาหยวน, ผูหลี่, ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, ร้านใบชา, ไทจง, ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต, ไทจง, หมู่บ้านสายรุ้ง, พายสับปะรด, ไทเป 101, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ไทเป, ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, COSMETIC, อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 13,333 บ.

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [เลสโก จุใจตัวพ่อ]

ทัวร์โค๊ด BHT9192688
เที่ยวไต้หวันแบบจุใจ ถ่ายรูปเก๋ๆ กับสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิต เช็คอินทุกไฮไลท์ไม่หลุดเทรนด์ ช้อปปิ้งเพลินตลาดดังไนท์มาร์เก็ต
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,878 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191635
ทัวร์ไต้หวัน นั่งรถไฟโบราณ ชมอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101
หอเจียงไคเช็ค
พิเศษ เมนูปลาประธานาธิบดี สเต็กจานร้อน Seafood
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei 3 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9200507
ไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นชมตึก)-ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอางค์-ตลาดซีเหมินติง- อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์แร่ Germanium-ไนท์มาร์เก็ต
ร้านเครื่องสำอาง COSMETIC SHOP - ย่านซีเหมินติง
4 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai AirAsia
3วัน 2คืน / เริ่มเพียง 14,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN COLORFUL อาลีซาน 5D3N BY SL (SL398) FEB-APR 20

ทัวร์โค๊ด BHT9200578
ทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินอู่, เจียอี้, ตลาดกลางคืนเหวินฮว่า, ร้านใบชา, อุทยานแห่งชาติอาลีซาน, นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี, เถาหยวน, เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต, เถาหยวน, ไทเป, ร้านพายสับปะรด, ศูนย์เจอร์เมเนียม, อุทยานเหย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ศูนย์เครื่องสำอาง, ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 15,555 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 37 โปรแกรม