phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ตัวกรอง


สายการบิน

ดาวโรงแรม

จำนวนวัน

ทัวร์ตามเทศกาล

กรองการค้นหา

ทัวร์ไต้หวัน 21 พีเรียด จาก 6 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว [เลทส์โก คุ้มเวอร์ตัวแม่ EP.3]

ทัวร์โค๊ด BHT9200373
เที่ยวไต้หวันคุ้มเวอร์ บินหรู พักโรงแรม 4 ดาว ปล่อยโคมขงหมิง ขอพรขอความรัก ณ วัดหลงซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาลีซาน อาบน้ำแร่ 4 วัน 3 คืน ซุปตาร์… ทะลุมาเลย อิอิ

ทัวร์โค๊ด BHT9200630
นั่งรถไฟโบราณ ณ อุทยานอาหลีซาน แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว แบบ Private Hot Spring ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101 อุทยานเหย่หลิ่ว
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดเจียเอี้ย ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, อาหารทะเลสไตล์ไต้หวัน
3 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

TAIWAN SO COOL อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9200476
- หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ - ฟารม์ แกะชิงจิ้ง – วดัจงไถฉ่านซื่อ – ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อนสุรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 – เอาท์เล็ทมอลล์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน อาหลีซาน-ฟาร์มแกะชิงจิ้ง-เหย่หลิ่ว-จิ่วเฟิ่น-สุริยันจันทรา 5วัน4คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9200481
หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดเหวินฮวาไนท์มาร์เก็ต - อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วดัพระถงัซมัจง๋ั – วัดเหวินหวู่ ฟาร์มแกะชิงจิ้ง – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ฟงเจี่ยไนท์มาเก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ตลาดซิเหมินติง - อุทยานเหย๋หลิ่ว - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป101 – เอาท์เล็ทมอลล์
4 ดาว
เดินทางช่วง
 China Airlines
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 18,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์....TAIWAN เที่ยว 2 อุทยานอาลีซาน+เย๋หลิ่ว บินการบินไทย 4 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9192128
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตึกไทเป 101 หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ เมนูหม้อนึ่งจักรพรรดิ
3 ดาว
เดินทางช่วง
9 ส.ค. - 12 ส.ค. 63
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 20,900 บ.

ล่องเรืออลาสก้า 11 วัน เลิศหรูอลังการ

ทัวร์โค๊ด BHT9193016
เมืองวิคตอเรีย * ชมเมืองซีแอตเติ้ล * ชมเมืองจูโน * อุทยานแห่งชาติกราเซียร์ เบย์ * * ชมเมืองสแก๊กเวย์ * ชมเมืองเค็ทชิเกน *ล่องเรือสำราญรูบี้ ปริ๊นเซสส์ เรือสำราญระดับโลกที่ได้รับสัมปทานเข้าชมกราเซียร์ เบย์
ขาปูอลาสก้า
4 ดาว
เดินทางช่วง
7 ส.ค. - 17 ส.ค. 63
 EVA Air
11วัน 9คืน / เริ่มเพียง 135,900 บ.