phone-booking
phone-booking
วัน - เวลา ทำการ
จ.-ศ. 09.00-18.00 | ส. 09.00-14.00
ซ่อน

ทัวร์ไต้หวัน 39 พีเรียด จาก 25 โปรแกรม

Loading...

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน FEEL FUN ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191090
หนานโถว–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินหวู่–ร้านชาอู่หลง–ไถจง–ตลาดไนท์มาร์เก็ต - ร้านพายสับปะรด–เย๋หลิ่ว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น–GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน เซลฟี่..ไทเป ทะเลสาบสุริยัน จันทรา 4 วัน 2 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191239
หนานโถว, ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา, วัดพระถังซัมจั๋ง, วัดเหวินหวู่, ไถจง, ไทเป, เย๋หลิ่ว, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)
ตลาดไนท์มาร์เก็ต, ร้านพายสับปะรด, ร้าน COSMETIC, GERMANIUM SHOP, ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 10,999 บ.

ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN SAY HI 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191095
หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – ไถจง – ไนท์มาร์เก็ต- เย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้าน COSMETIC – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - วัดหลงซานซื่อ – ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง – DUTY FEE – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89) – ร้านพายสับปะรด – ซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
31 ต.ค. - 4 พ.ย. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ไทเป 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190702
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบ สุริยันจันทรา สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่
ทัวร์ไต้หวัน พิเศษ!! อาหาร SEA FOOD บุฟเฟต์ชาบูชาบู และเสี่ยวหลงเปา พิเศษ!! ปล่อยโคมลอยกระดาษ
ทัวร์ไต้หวัน ชมหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ชมอุทยานธรณี เย่หลิวโขดหินรูปเศียรพระราชินี ตลาดปลาไทเป
3 ดาว
เดินทางช่วง
25 ต.ค. - 29 ต.ค. 62
 Thai Lion Air
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 13,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เร่งเครื่องมา อาลีซัน 5 วัน 3 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191092
ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน) – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ชิมชาอู่หลง – เจียอี้ อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต อุทยานอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน – ไถจง – ร้านพายสับปะรด – ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
3 ดาว
เดินทางช่วง
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน HELLO TAIWAN ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191396
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน- ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-ดิวตี้ฟรี - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ปล่อยโคมผิงซี - ตลาดซีเหมินติง
เดินทางช่วง
30 ต.ค. - 3 พ.ย. 62
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 14,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง หนานโถว ไทเป เหย่หลิ่ว ซุปตาร์... ปะ ป่ะ ป๊า ป๋า ภาค 2

ทัวร์โค๊ด BHT9190074
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านสายรุ้ง อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
เมนูพิเศษ... อาหารซีฟู้ด และ ปลาประธานาธิบดี
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดฟ่งเจี่ย , ตลาดซีเหมินติง และตลาดซื่อหลิน
3 ดาว
เดินทางช่วง
23 ต.ค. - 26 ต.ค. 62
 Thai Viet Jet Air
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานทาโรโกะ เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ผิงซี 5วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9192064
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ตึกไทเป101 - อี้หลาน - สวนสาธารณะจิมมี่เหลี่ยว – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ตลาดซิเหมินติง - ตึกไทเป101 - ปล่อยโคมผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ตลาดซีเหมินติง -
เดินทางช่วง
 Nok Scoot
5วัน 3คืน / เริ่มเพียง 15,900 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง เกาสง อาหลีซาน ตึกไทเป ซุปตาร์... อาเฮียหลี อาหลีเฮีย

ทัวร์โค๊ด BHT9190073
ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง ตลาดกลางคืนหลิ่วเหอ วัดโฝวกวงซัน อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ วัดจงไถฉานซื่อ ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ยอนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) หมู่บ้านสายรุ้ง
พิเศษ... ปลาประธานาธิบดี, เสี่ยวหลงเปา และชาบู ชาบู
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดหลิ่วเหอ ตลาดฟ่งเจี่ย และ ตลาดซีเหมินติง
3 ดาว
เดินทางช่วง
26 ต.ค. - 30 ต.ค. 62
 Vietjet Air
5วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4วัน3คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9191475
เถาหยวน-มิยาฮาร่าไอศครีม-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101-หมู่บ้านทหารซื่อซื่อหนันซุน-ตลาดซีเหมินติง - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น–อุทยานเหย่หลิ่ว-มิตซุยเอ้าเล็ทพาร์ค
เดินทางช่วง
 Thai Airways
4วัน 3คืน / เริ่มเพียง 17,888 บ.

ทัวร์ไต้หวัน Hello Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน

ทัวร์โค๊ด BHT9190767
ทัวร์ไต้หวัน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค วัดหลงซาน ซ้อปปิ้งซีเหมินติง
ทัวร์ไต้หวัน ตลาดปลาไทเป
ทัวร์ไต้หวัน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง วัดเหวินหวู่ อุทยานอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ไนท์มาร์เก็ต ไถจง อุทยานเย๋หลิ่ว ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น พิพิธภัณฑ์กู้กง
3 ดาว
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.

Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม

ทัวร์โค๊ด BHT9191636
เดินทางช่วง
 Thai Lion Air
6วัน 4คืน / เริ่มเพียง 17,900 บ.
กำลังแสดงผล 1 - 12 จาก 25 โปรแกรม